Hva motiverer oss?

Jeg kom over denne teksten på en side og spurte «forfatteren» Kevin Frøystad om jeg kunne legge det ut på bloggen min. Det sa han ja til og jeg ønsker å dele dette med deg. Dette var fornuftig og gjenkjennbart i hvertfall for meg…..

HVA SYNTES DU?

Kevin Frøystad

Den sterkeste motivasjonen i mennesker er ønsket om å oppleve et liv med mening og hensikt. Behovet for å kontinuerlig vokse, og behovet for å bidra og gi utover oss selv på en meningsfull måte er viktige faktorer.

Ulykkelighet, emosjonelt stress, og alle dysfunksjonelle atferder, oppstår fra et individs manglende evne til å finne måter å møte behovene på som fører til vekst og bidrag. Når en person er i krise, er forutsetningen at personens liv har endret seg og at de har mistet sin metode for å møte sine behov på.

Har vi kun en måte, bare en plass vi når behovene på, vil vi leve i frykt. Når vi lever i frykt, vil vi fokusere på andre behov enn behovene vekst og gi/bidra for andre. Vi vil da fokusere på behovene betydning og sikkerhet istedenfor. Når vi ikke får betydningen og sikkerheten vi ønsker, vil det kunne gi sinne, hat, frustrasjon, stress, depresjon og ulykkelighet.

De er begge viktige behov, men for å leve sterkere og bedre, trenger vi å fokusere på behovet for kjærlighet, før vi fokuserer på behovene betydning og sikkerhet.

Vi har alle grunnleggende behov vi må ha, ikke som vi bare ønsker, men dype behov som ligger til grunn for alle valg vi gjør. Vi tar hele tiden valg om mening, hva vi føler, hva vi tenker og gjør. Behovene som driver deg, påvirker alle dine valg. Når du vet hvilke to behov som er viktigst for deg, har du en stor fordel. Da vil du vite hvorfor du føler og gjør som du gjør. Når du blir bevisst på dine behov, tar du kontroll, istedenfor å leve i en reaksjon på ting du ikke har kontroll over.

Det finnes fire grunnleggende behov som alle må oppleve. Vi oppfyller de på en negativ, positiv eller nøytral måte. Vi har videre to behov som alle ønsker, men de fleste får ikke oppfylt de. Det er behovene som gir oss et liv med hensikt og mening.

Læren om behovene kommer fra Tony Robbins og Cloe Madanes.

1. SIKKERHET:

Vi ønsker å føle oss trygge, unngå smerte og trives i vårt miljø. Alle trenger å ha sikkerhet, trygghet – et tak over hodet, vel vitende om hvor neste måltid skal komme fra. Vi trenger å vite at naboen ikke vil angripe oss. Det er bare noen eksempler på hva som utgjør en grunnleggende følelse av sikkerhet.

I hvilken grad av sikkerhet er nødvendig eller ønskelig for deg? Det varierer fra person til person. Noen mennesker føler seg trygge i ett rom. Andre kan føle sikkerhet bare hvis de tjener en million hvert år. En viss sikkerhet er nødvendig for oss alle, og hva som utgjør en sikkerhet for oss varierer fra individ til individ.

Kode ord for sikkerhet er: komfort, sikkerhet, trygghet, stabilitet, forutsigbarhet og beskyttelse.

2. SPENNING / VARIASJON:

Det andre behovet er spenning og variasjon. Alle trenger variasjon i livet. Vår kropp, tanker, følelser. Alle trenger spenning, overraskelser. Personen som er i samme rutine dag etter dag vil ønske seg spenning og variasjon. Akkurat som en følelse av trygghet er betryggende, så er spenning et behov vi trenger for å føle oss levende. Et forhold uten variasjon og spenning, er et forhold uten lidenskap.

Litt variasjon kan være å se nyhetene for noen. Andre kan få det gjennom ekstremsport, eller andre ting. For mange er problemer en viktig kilde til variasjon.

Kode ord for spenning / variasjon er: frykt, ustabilitet, endringer, kaos, underholdning, spenning, overraskelser, konflikt og krise.

3. BETYDNING:

Det tredje behovet er betydning. Alle trenger å føle seg noe viktige og nødvendige. Hvor viktig er partneren din for deg? Klarer du å vise partneren din at hun/han er #1 i ditt liv? Som babyer, trenger vi alle å føle at vi er nummer en. Barn i en familie konkurrerer med hverandre om å finne en måte å være spesielle på. Betydningen kommer fra å sammenlikne oss med andre.

Vi kan føle oss viktige fordi vi har oppnådd noe, bygget noe, lyktes på noe, vi kan også føle betydning ved å rive ned noe eller noen. I det positive aspekt, fører betydning til å heve vår standard.

For noen, kommer betydning fra å gi til familien. For andre, fra å gjøre meningsfylt arbeid, noen trenger å gi et stort bidrag til menneskeheten, og noen krever enorm rikdom før de kan føle betydning.

Noen mennesker kan oppnå en følelse av betydning fra fiasko, ved å være den verste på noe. Noen får betydning fra venner og kjente med å ha det største problemet. Uansett hva vi gjør for å få betydning, er følelsen av å være noe, nødvendig for alle mennesker.

Kode ord for betydning er: stolthet, betydning, standarder, prestasjon, ytelse, perfeksjon, evaluering, disiplin, konkurranse og avvisning.

4. KJÆRLIGHET / TILHØRLIGHET:

Det fjerde behovet er kjærlighet og tilhørlighet. Alle trenger noe av det. Et spedbarn trenger å bli elsket og tatt vare på i en lengre periode dersom det skal utvikle seg normalt. Spedbarn som ikke blir holdt og rørt vil dø. Behovet for kjærlighet fortsetter gjennom hele livet. Vi drømmer om en person som skal vie sitt liv til oss og gjøre oss komplette.

Noen mennesker opplever sjeldent kjærlighet, men de har mange måter å føle tilknytning til andre på. Det kan være i samfunnet, på arbeidsplassen, hos venner eller familie. Behovet for å bli elsket er karakteristisk for alle mennesker.

Kode ord for kjærlighet / tilhørlighet er: lidenskap, samhold, varme, ømhet og lyst.

5. VEKST:

Det femte behovet er vekst. Når vi slutter å vokse vil vi dø. Vi trenger å utvikle oss intellektuelt, emosjonelt og åndelig. Vi vokser og endrer oss fysisk fra barndom til voksen alder. Vi vokser og endrer oss følelsesmessig med hver erfaring, og vi vokser intellektuelt når vi reagerer på hendelser i oss og eller verden. Vokser vi ikke, så går det den andre veien. Da degenereres vi, for det som ikke vokser det dør i universet.

Noen mennesker tilfredsstiller behovet for å vokse ved å trene fysiskt, eller ved å lese bøker. Andre studerer og lærer for å vokse. Noen går for nye utfordringer for å vokse.

6. BIDRA/GI:

Det sjette behovet er bidra/gi – å bidra utover våre egne behov og gi til andre. Et liv er ufullstendig uten et bidrag til andre. Det er i vår natur å gi til andre mennesker, det er slik vi overlevde. Hadde ikke vår mor gitt til oss, ville vi ikke overlevd. Et spedbarn har ingen mulighet til å overleve alene i jungelen. Naturen er skapt slik at Moren blir ruset og hun elsker sitt barn. Mor vil aldri forlate barnet sitt, om hun er frisk.

Å gi til andre, kan bety å gi et smil, vi kan gi til samfunnet, vi kan gi blod. Noen planter trær, noen skriver en bok, noen gir til sin familie. Å gi er avgjørende for en følelse av tilfredshet og lykke. Det finnes millioner av måter vi kan gi på.

De første fire behovne som sikkerhet, spenning/variasjon, betydning og kjærlighet/tilhørlighet er avgjørende for menneskehetens overlevelse. Det er de grunnleggende behovene som alle må føle at de har møtt på et visst nivå, selv om de må lyve for seg selv, eller gjøre negative ting som vold.

De siste to behovene, vekst og bidrag, er avgjørende for å føle en mening og hensikt med våre liv. Langt fra alle finner en måte å tilfredsstille de på. Når vårt behov for vekst og bidrag er oppfylt, har de en tendens til å omfatte alle våre andre behov. Fokusere vi på noe utenfor oss selv, vil de fleste av våre problemer og kilder til smerte bli mindre viktige.

Bidrag er det menneskelige behovet som effektivt regulerer våre øvrige fem behov. Hvis vi fokuserer på å bidra til andre, har vi sikkerhet. Vi vet det er alltid en vei å bidra på.

  • Vi får variasjon, for å bidra til andre er svært interaktivt.
  • Vi får betydning, fordi vi vet at vi hjelper andre til et bedre liv.
  • Vi får kjærlighet/tilhørlighet med de vi gir til.
  • Vi vokser og lærer når vi hjelper andre.

Alle opplever de samme seks menneskelige behovene. Alle finner forskjellige måter å tilfredsstille disse behovene på.

By | 2017-03-16T07:14:39+00:00 20. november, 2010|Categories: PERSONLIG|Tags: |4 Comments

Mine nettkurs

BLOGGKURSET: Lær alt om blogging
bloggkurset
mockupss-facebook

FACEBOOKKURSET: Lær å bruke Facebook

Kategorier

hits