Det å være glad, er det noe vi tar for gitt? Er du bevisst på når du er glad? Tenker du etter og blir litt ekstra glad når du kjenner deg lykkelig og tilfreds?  Sånn lykkelig hele tiden, er det noe som er oppnåelig?

  • Når er vi glad?
  • Hva skjer i kroppen når vi er glad?
  • Kan vi lære oss å bli glad?
  • Hva skal til for å bli glad?
  • Kan gladhet settes i system?
  • Bør gladhet være pensum på skolen?
  • Hvorfor er noen glad hele tiden mens andre sliter mer?

Dette er ting jeg tenker mye på. Mye fordi jeg veldig lenge ikke har vært veldig glad. Da mener jeg sånn glad på innsiden. Jeg har vært fullstendig tappet og ikke vært sånn ekte glad på så lenge jeg kan huske. Det får meg til å stille spørsmål ved livet og hva en skal bruke tiden vi er gitt på. Om ikke annet så burde vi være glad, stort sett hele tiden.

Dette er livet

Sett videoen over? Bra video og viktig budskap. Vi er så opptatt av hva vi skal hele tiden at vi glemmer å bare være. Vi definerer oss utifra hva vi kan, hva vi skal bli, men samtidig ER vi jo noe uansett jobb, stilling eller utdannelse.